Opatrně ponořit lotos do kádě, aby se nevyplavila hlína

Opatrně ponořit lotos do kádě, aby se nevyplavila hlína