Horní vrstva připravená k osazení

Horní vrstva připravená k osazení